תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 7
54%
מגדר
149 / 98
66%
כללי
406 / 332
82%