תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 16
29%
מגדר
124 / 31
25%
כללי
502 / 268
54%