תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 6
47%
מגדר
149 / 92
62%
כללי
406 / 323
80%