תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 15
27%
מגדר
124 / 30
25%
כללי
502 / 266
53%