תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 14
25%
מגדר
124 / 27
22%
כללי
502 / 258
52%