תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 5
39%
מגדר
149 / 86
58%
כללי
406 / 308
76%