תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 13
24%
מגדר
124 / 26
21%
כללי
502 / 253
51%