תוצאה
אישי
קטגוריה
38 / 5
14%
מגדר
124 / 25
21%
כללי
502 / 252
51%