תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 12
22%
מגדר
124 / 23
19%
כללי
502 / 246
50%