תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 11
20%
מגדר
124 / 22
18%
כללי
502 / 245
49%