תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 10
18%
מגדר
124 / 21
17%
כללי
502 / 229
46%