תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 4
31%
מגדר
149 / 70
47%
כללי
406 / 280
69%