תוצאה
אישי
קטגוריה
4 / 2
50%
מגדר
124 / 20
17%
כללי
502 / 225
45%