תוצאה
קטגוריה
6 / 2
34%
מגדר
20 / 8
40%
כללי
23 / 8
35%