תוצאה
קטגוריה
12 / 1
9%
מגדר
20 / 3
15%
כללי
23 / 3
14%