תוצאה
אישי
קטגוריה
34 / 19
56%
מגדר
48 / 25
53%
כללי
68 / 32
48%