תוצאה
אישי
קטגוריה
22 / 14
64%
מגדר
38 / 29
77%
כללי
122 / 103
85%