תוצאה
אישי
קטגוריה
34 / 15
45%
מגדר
48 / 21
44%
כללי
68 / 27
40%