תוצאה
אישי
קטגוריה
34 / 14
42%
מגדר
48 / 18
38%
כללי
68 / 23
34%