תוצאה
אישי
קטגוריה
34 / 13
39%
מגדר
48 / 17
36%
כללי
68 / 22
33%