תוצאה
אישי
קטגוריה
34 / 9
27%
מגדר
48 / 13
28%
כללי
68 / 16
24%