תוצאה
אישי
קטגוריה
44 / 10
23%
מגדר
85 / 20
24%
כללי
111 / 22
20%