תוצאה
אישי
קטגוריה
34 / 6
18%
מגדר
48 / 10
21%
כללי
68 / 13
20%