תוצאה
אישי
קטגוריה
4 / 3
75%
מגדר
7 / 4
58%
כללי
36 / 29
81%