תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 9
90%
מגדר
29 / 22
76%
כללי
36 / 25
70%