תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 13
73%
מגדר
29 / 21
73%
כללי
36 / 24
67%