תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 12
67%
מגדר
29 / 20
69%
כללי
36 / 23
64%