תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 11
62%
מגדר
29 / 19
66%
כללי
36 / 22
62%