תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 10
56%
מגדר
29 / 18
63%
כללי
36 / 20
56%