תוצאה
אישי
קטגוריה
31 / 26
84%
מגדר
85 / 63
75%
כללי
111 / 79
72%