תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 6
34%
מגדר
29 / 9
32%
כללי
36 / 10
28%