תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 4
23%
מגדר
29 / 7
25%
כללי
36 / 8
23%