תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 3
17%
מגדר
29 / 5
18%
כללי
36 / 6
17%