תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 2
12%
מגדר
29 / 4
14%
כללי
36 / 5
14%