תוצאה
אישי
קטגוריה
44 / 27
62%
מגדר
85 / 56
66%
כללי
111 / 68
62%