תוצאה
אישי
קטגוריה
4 / 2
50%
מגדר
7 / 3
43%
כללי
36 / 21
59%