תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 9
50%
מגדר
29 / 15
52%
כללי
36 / 17
48%