תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
3 / 3
100%
כללי
32 / 28
88%