תוצאה
קטגוריה
8 / 3
38%
מגדר
29 / 11
38%
כללי
32 / 12
38%