תוצאה
קטגוריה
3 / 2
67%
מגדר
29 / 10
35%
כללי
32 / 11
35%