תוצאה
קטגוריה
3 / 1
34%
מגדר
29 / 9
32%
כללי
32 / 10
32%