תוצאה
קטגוריה
8 / 2
25%
מגדר
29 / 8
28%
כללי
32 / 9
29%