תוצאה
קטגוריה
15 / 4
27%
מגדר
29 / 7
25%
כללי
32 / 8
25%