תוצאה
קטגוריה
15 / 3
20%
מגדר
29 / 6
21%
כללי
32 / 7
22%