תוצאה
קטגוריה
2 / 1
50%
מגדר
3 / 1
34%
כללי
32 / 6
19%