תוצאה
קטגוריה
17 / 17
100%
מגדר
17 / 17
100%
כללי
17 / 17
100%
run1 17/17
bike 17/17
run2 17/17
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:03:19.830
בקרת ריצה קרובה 00:07:10.730
בקרת ריצה רחוקה 00:11:23.930
בקרת ריצה קרובה 00:15:25.930
סיום אופניים 00:17:56.730
תחילת אופניים 00:17:56.730
בקרת אופניים צפון 00:21:03.830
בקרת אופניים דרום 00:25:33.330
בקרת אופניים צפון 00:30:25.680
בקרת אופניים דרום 00:36:53.300
בקרת אופניים צפון 00:42:10.830
בקרת אופניים דרום 00:46:55.830
סיום אופניים 00:49:19.680
תחילת אופניים 00:49:19.680
בקרת ריצה רחוקה 00:54:08.680
בקרת ריצה קרובה 00:57:55.880
סיום 00:58:31.330