תוצאה
קטגוריה
17 / 16
95%
מגדר
17 / 16
95%
כללי
17 / 16
95%
run1 12/17
bike 15/17
T2
run2 8/17
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:41.880
בקרת ריצה קרובה 00:05:33.230
בקרת ריצה רחוקה 00:08:43.280
בקרת ריצה קרובה 00:11:44.730
סיום אופניים 00:14:01.330
תחילת אופניים 00:14:01.330
בקרת אופניים צפון 00:17:40.930
בקרת אופניים דרום 00:22:16.300
בקרת אופניים צפון 00:26:59.280
בקרת אופניים דרום 00:31:29.630
בקרת אופניים צפון 00:36:06.180
בקרת אופניים דרום 00:40:31.380
סיום אופניים 00:42:52.800
תחילת אופניים 00:42:52.800
כניסה לים 00:43:42.630
תחילת ריצה 00:43:42.630
בקרת ריצה רחוקה 00:46:58.430
בקרת ריצה קרובה 00:50:04.930
סיום 00:50:34.380