תוצאה
קטגוריה
17 / 15
89%
מגדר
17 / 15
89%
כללי
17 / 15
89%
run1 16/17
bike 7/17
T2
run2 11/17
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:03:02.780
בקרת ריצה קרובה 00:06:26.330
בקרת ריצה רחוקה 00:10:24.130
בקרת ריצה קרובה 00:13:48.580
סיום אופניים 00:16:14.530
תחילת אופניים 00:16:14.530
בקרת אופניים צפון 00:18:49.380
בקרת אופניים דרום 00:22:41.230
בקרת אופניים צפון 00:27:00.430
בקרת אופניים דרום 00:30:45.180
בקרת אופניים צפון 00:34:50.380
בקרת אופניים דרום 00:38:47.280
סיום אופניים 00:40:49.980
תחילת אופניים 00:40:49.980
כניסה לים 00:41:31.530
תחילת ריצה 00:41:31.530
בקרת ריצה רחוקה 00:45:35.130
בקרת ריצה קרובה 00:49:02.630
סיום 00:49:31.930