תוצאה
קטגוריה
17 / 14
83%
מגדר
17 / 14
83%
כללי
17 / 14
83%
run1 2/17
bike 16/17
T2
run2 3/17
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:26.230
בקרת ריצה קרובה 00:05:02.180
בקרת ריצה רחוקה 00:07:52.480
בקרת ריצה קרובה 00:10:35.580
סיום אופניים 00:12:27.230
תחילת אופניים 00:12:27.230
בקרת אופניים צפון 00:15:32.680
בקרת אופניים דרום 00:20:10.230
בקרת אופניים צפון 00:24:56.530
בקרת אופניים דרום 00:29:38.230
בקרת אופניים צפון 00:35:01.380
בקרת אופניים דרום 00:40:02.330
סיום אופניים 00:42:41.230
תחילת אופניים 00:42:41.230
כניסה לים 00:43:24.830
תחילת ריצה 00:43:24.830
בקרת ריצה רחוקה 00:46:25.780
בקרת ריצה קרובה 00:49:07.480
סיום 00:49:31.880