תוצאה
קטגוריה
17 / 13
77%
מגדר
17 / 13
77%
כללי
17 / 13
77%
run1 15/17
bike 13/17
run2 16/17
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:53.130
בקרת ריצה קרובה 00:06:00.130
בקרת ריצה רחוקה 00:09:24.380
בקרת ריצה קרובה 00:12:43.780
סיום אופניים 00:14:56.430
תחילת אופניים 00:14:56.430
בקרת אופניים צפון 00:17:39.980
בקרת אופניים דרום 00:21:49.380
בקרת אופניים צפון 00:26:13.380
בקרת אופניים דרום 00:30:12.830
בקרת אופניים צפון 00:34:33.180
בקרת אופניים דרום 00:38:41.130
סיום אופניים 00:40:51.800
תחילת אופניים 00:40:51.800
בקרת ריצה רחוקה 00:45:08.800
בקרת ריצה קרובה 00:48:24.300
סיום 00:48:55.830